Mgeneracja.pl – Portal biznesowo finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Czego pracownik może domagać się od pracodawcy przy nieuzasadnionym wypowiedzeniu stosunku pracy?

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Pracownikowi, któremu pracodawca wypowiedział stosunek pracy przysługuje możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem. Zależnie od okoliczności i rodzaju umowy pracownik może ubiegać się o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia i przywrócenia do pracy lub odszkodowania.

Oprócz konieczności zachowania wszystkich wymagań formalnych, zatrudniający, który wypowiada umowę powinien zamieścić w dokumencie pouczenie o przysługującym pracownikowi uprawnieniu odwołania się do sądu pracy, wraz ze wskazaniem daty oraz adresu placówki sądowej, gdzie pracownik może wnieść pozew.

Pracownik, któremu wręczone zostało wypowiedzenie powinien zostać poinformowany o tym, że ma 7 dni od dnia dostarczenia pisma wypowiadającego na wniesienie sprawy do sądu. W przypadku rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia termin ten wynosi 14 dni od dostarczenia powiadomienia lub zakończenia biegu umowy o pracę.

Niewypełnienie jednego z powyższych wymogów nie oznacza, że wypowiedzenie będzie uznane jako bezskuteczne. W takiej sytuacji, sąd może określić od nowa termin wniesienia przez zatrudnionego odwołania, jeśli będzie on zwlekał ze złożeniem pozwu z powodu kwestionowania zasadności zwolnienia.

Osoba, której w sposób bezprawny lub bezzasadnie wypowiedziano umowę o pracę na czas nieoznaczony, ma prawo domagać się uznania wypowiedzenia za nieskuteczne lub przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach. Pierwsza opcja jest możliwa, gdy termin wypowiedzenia jeszcze trwa, a umowa nie została rozwiązana.

Jeśli umowa została rozwiązana, to pracownik może rościć w sądzie przywrócenia do pracy. W tym czasie powinien mieć wypłacane wynagrodzenie na czas pozostawania bez zatrudnienia, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące, a w sytuacji, gdy okres wypowiedzenia trwa 3 miesiące, przyznane ma wynagrodzenie 1- miesięczne. W szczególnych przypadkach dotyczących pracownic w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, osobie przysługuje wynagrodzenie za cały okres, w którym nie pracuje.

Poszkodowany pracownik może także ubiegać się w sądzie o wypłatę odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, przy czym wysokość ta nie może być niższa niż płaca za okres wypowiedzenia.

W przypadku umów na czas oznaczony, na czas świadczenia konkretnej pracy czy na okres próbny, osobie przysługuje wyłącznie prawo do kwestionowania przed sądem faktu, że wypowiedzenie umowy odbyło się z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych kontraktów.

Joanna Walerowicz

mgeneracja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *