Mgeneracja.pl – Portal biznesowo finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Szykuje się nowelizacja ustawy Prawo spółdzielcze

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Ostatnio coraz częściej zdarzają się przypadki, gdzie lokatorzy mieszkań podlegających pod spółdzielnię mają problemy z wykonywaniem swoich uprawnień, pomimo że postępują zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminach i statutach. Organy administracyjne nie akceptują pełnomocnictw, a na stanowiskach obsadzane są osoby sprzyjające władzom spółdzielni.

Według obowiązującej ustawy Prawo spółdzielcze spółdzielnia jest zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym wkładzie udziałowym i składzie osobowym, który w interesie swoich członków prowadzi działalność gospodarczą. Z tego powodu nie istnieje nadrzędność pomiędzy władzami a członkami spółdzielni.

Należy umieć rozróżnić spółdzielnię mieszkaniową i wspólnotę – te drugie z reguły liczą od kilku do kilkunastu członków, podczas gdy spółdzielnię tworzy nawet kilkadziesiąt tysięcy członków. Ponadto spółdzielnia działa na mocy przepisów prawa cywilnego, a jej władze nie są organem administracji publicznej.

Aktualnie w Sejmie prowadzone są prace nad nowelizacją ustawy Prawo spółdzielcze. Przewidziane jest m.in. uproszczenie postępowań spornych, które obecnie są opóźniane przez żmudne postępowanie wewnątrzspółdzielcze, zanim sprawa trafi do sądu. Ponadto, nowe regulacje mają bardziej udostępnić członkom spółdzielni dostęp do dokumentacji finansowej, do których teraz mają tylko wgląd.

Propozycja nowelizacji ustawy pojawiła się, gdy okazało się, że spółdzielnie mają tendencję do tego, aby swobodnie podchodzić do regulacji. Na porządku dziennym jest nieuznawanie pełnomocnictw. Spółdzielnie argumentują to twierdzeniem, że wszelkie uprawnienia przysługują członkom, a nie osobom trzecim, co w świetle przepisów nie jest uprawnione.

W spółdzielniach największe znaczenie ma organ walnego zgromadzenia, w którego skład wchodzą lokatorzy. W rzeczywistości jednak najistotniejszą rolę mogą odgrywać kolonie i rady osiedla. Kłopotem jest to, że zajęcie stanowiska w radzie wiąże się z otrzymywaniem płacy, którą wypłacają władze spółdzielni. Dlatego między organami spółdzielni rzadko dochodzi do nieporozumień.

Joanna Walerowicz

mgeneracja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *